Aloitteet lähetetty

Allekirjoituksia puoluekokousaloitteisiin tuli oikein mukavasti. Viestin lopussa on taulukko siitä, mitkä aloitteet keräsivät allekirjoituksia.  Laitoin nimilistan pötkönä ja ilmoitin, että saavat nostaa sieltä yksittäisiä tyyppejä pääallekirjoittajaksi, jos monen ihmisen aloite ei ole ok ja muut voi merkata tukijoiksi. Toivottavasti tämä käytäntö on kaikille ok.

Kiitos tähän mennessä mukana olleille. Mitä tehdään seuraavaksi?

18 huhtikuun, 2011 at 7:28 pm 7 kommenttia

Allekirjoita aloitteet!

Aloitteet ovat nyt allekirjoitusta vaille valmiit. Aikaa allekirjoituksille on maanatai klo 18:00 asti.

Muutokset viime kierrokseen:

Aloite 3:
– Lisätiiin aloitteiden tekoon vaadittaviin ihmisiin

Aloite 4:
– Muutettiin videoidun kyselytunnin viikottaisuus muotoon “säännöllisin väliajoin”

Aloite 5:
– Tämä on entinen aloite nro 9

Aloite 7:
– Lisätty puolueen keräämien kyselyjen raakadatan käyttöoikeuksien varmistaminen

Allekirjoita aloitteet erillisellä lomakkeella

17 huhtikuun, 2011 at 5:30 pm Jätä kommentti

8. aloitteen luonnos 2.0: Suora yhteys päätöksentekoon

Tämän aloitteen kommenteissa oli Vesa Saariselta ihan hyvä huomio siitä, että Visio järjestää jotain tämän aloitteen kaltaisia kursseja. Henkilökohtaisesti olen tästä tarjonnasta vähän pihalla, mutta ajattelin, että tämäkin menee jonain keskustelunavauksena. Jos tämä kuitenkin tuntuu ihan nololta, hihkukaa nyt.

Puolueen on järjestettävä koulutusta sosiaalisen median hyödyntämisessä suoraan viestintään niin kansanedustajille kuin kunnanvaltuutetuille. Koulutuksessa ja tilaisuuksissa on mietittävä, kuinka sosiaalinen media saataisiin tukemaan luottamustoimissa toimivia jäseniä ja erityisesti sitä, kuinka voitaisiin hyödyntää jäsenistön laajempaa asiantuntemusta. Tavoitteeksi on asetettava, että vihreään luottamushenkilöön on aina olemassa suora kanava, jota seurataan aktiivisesti ja jossa viesintä on kaksisuuntaista.

15 huhtikuun, 2011 at 11:47 pm Jätä kommentti

7. aloitteen luonnos 2.0: Puolueen tuottama tieto jakoon

Tässä aloitteessa alkoi ehkä hivenen näkyä vaalikiire, kun kommenteissa on vain minun ja Samuli Lintulan erimielinen keskustelu. Pysyn nyt linjassani. Saa sitten puoluehallitus ja -kokous ruotia. Sen verran myönnyin kuitenkin, että lisäsin jonkun viherpedia-viittauksen, koska se nyt vaan on hyvä idea – vaikkakin resursointi tietysti vähän mietityttää.

Puoluehallitus velvoitetaan avaamaan mahdollisimman suuri osa puolueen tuottamasta tiedosta avoimeksi kaiken kansan muokattavaksi. Puolue on ottanut hyvän askeleen avatessaan ehdokkaiden saamat vaalirahoitukset eduskuntavaaleissa ja ohjelmien avaamisessa. Tällaisia askeleita tarvitaan kuitenkin lisää. Datan avaamisella tarkoitetaan tiedon jakamista koneluettavassa muodossa ja jakamisen ja muokkaamisen mahdollistavalla avoimella lisenssillä.

Puolueen täytyy avata vaalirahoitus jatkossa vielä aikaisemmassa vaiheessa. Jäsenhankinnan tulosten on tultava reaaliaikaisesti nettiin, sillä jäsenten hallinta kuitenkin tapahtuu puolueen tasolla tällä hetkellä.  Toteutuksen ei tarvitse olla elegantein mahdollisin. Puoluetoimisto velvoitetaan kokoamaan puolueen kyselyissä yms tuottama raakadata yhteen paikkaan kaikkien halukkaiden käytettäväksi siltä osin kuin se on mahdollista. Puoluehallitus nimittää henkilön, jonka tehtävänä on varmistaa raakadatan läpinäkyvyys.

15 huhtikuun, 2011 at 11:27 pm 1 kommentti

6. aloitteen luonnos 2.0: Avoimin kortein neuvotteluihin

Skippasin tässä aloitteen 5. yli. Nähdäkseni se tuli integroitua aiempiin aloitteisiin riittävästi mukaan. Vastustaako joku?

Pohjaan tässä aloitteessa vahvasti Samuli Lintulan konkreettisiin pohdintoihin kommenteissa. Näkisin, että selkeämpi tavoitelistaus puoluevaltuuskunnalle olisi realistinen tavoite tällä hetkellä ja erittäin tarpeellinen asia. Onko kommentteja?

Tällä hetkellä Vihreiden tavoiteohjelma hallitusneuvotteluihin on salainen dokumentti, jonka osien muokkamisessa ainakin osa työryhmistä on mukana. Avoin tämä prosessi ei kuitenkaan ole. Rivijäsenen on vaikea arvioida, miten paljon tavoiteohjelma noudattelee muita puolueen dokumentteja. Tähän on saatava muutos: Vihreiden on avattava myös hallitusneuvotteluiden tavoiteohjelmansa ja pyrittävä kohti avoimempia hallitusneuvotteluita.

Lyhyellä aikavälillä seuraavat vaadimme seuraavia toimia puoluehallitukselta: Poliittisessa ohjelmasta on tehtävä sellainen kuin strategiassa sanotaan ja lisäksi valtuuskunnan on käsiteltävä vielä konkreettisempi ja ajankohtaisempi tavoitelistaus vaalikeväänä.

Koska itse hallitusneuvottelut lienevät vielä lähitulevaisuudessa salaisia, täytyy puoluejohdon selkeästi kertoa hallitusneuvotteluide tuloksista jäsenistölle: voitot ja tappiot.

Myös puolueen sisäisissä neuvotteluja on avattava. Ennen siirtymistä muissa aloitteissa vaadittuihin suoriin jäsenäänestyksiin, puolueen sisäiset neuvottelut on avattava jäsenistölle. Tämä toteutetaan tallentamalla neuvottelut sähköiseen muotoon, jolloin neuvottelijoiden välisistä keskusteluista jää jälki ja kaikkien toimintatapojen on näin jatkossa kestettävä päivänvaloa.

15 huhtikuun, 2011 at 11:14 am 6 kommenttia

4. aloiteen luonnos 2.0: Eduskuntaryhmä ja valtuustoryhmät avattava

Myös aloitteen 4. muotoilu on aikamoista taiteilua. Erityisesti ongelmana on se, ettei eduskuntaryhmän ja puolueen välillä ole selvää määräysyhteyttä. Itse edustan sitä koulukuntaa, että puolue voi välillä ainakin yrittää määräillä eduskuntaryhmää eikä aina päinvastoin. Tämän vuoksi jätin tämän asian jossain määrin tähän. Ville-Veikko Mastomäki ehdotti tuossa alla sähköisten kyselytuntien luomista konkreettina lyhyen aikavälin avauksena. Lisäsin tämän nyt mukaan. Toivottavasti on ok? Tässä on ehdottomasti resurssoinin kanssa omat ongelmansa, mutta näkisin, että puoluekokouksen olisi hieno tässä esittää toive kuitenkin. Eri juttu päästäänkö toivetta toteuttamaan heti syksyllä vai vasta parin vuoden päästä.

Puolueen on aloitettava toimenpiteet, joissa tavoitteena on eduskuntaryhmän avaaminen kaikelle kansalle. On ymmärrettävää, että tässä on paljon haasteita suljettujen toimintatapojen mukaan toimivien tahojen kanssa neuvotteluissa ja vastaavissa. Täydelliseen avoimuuteen ei siis välttämättä heti päästä. Puoluehallituksen on kuitenkin edesautettava eduskuntaryhmän avoimuutta.Vaikka eduskuntaryhmä on puolueesta erillinen elin, on sen toiminta riippuvaista esimerkiksi puolueen työskentelystä ja näin vaikuttaminen on mahdollista.

Eduskuntaryhmän tulisi järjestää noin kerran viikossa videoitu kyselytunti, johon jäsenistö ja muut kiinnostuneet voisivat esittää kysymyksiä puolueen verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. Myös muut uudet sähköiset mediat on huomioitava. Jos kysymyksiä tulee paljon, tulee myös harkita jonkinlaisen “äänestä mitä halutaan kysyä”-palvelun käyttö. Kyselytunti videoitaisiin ja lähetettäisiin suorana netissä jonkin sopivaksi katsotun streaming-palvelun avulla.

Puolueen on laadittava yleiset suositukset siitä, kuinka valtuustoryhmien kokoukset on hyvä avataan. Ohjeissa on painotettava netin läpi tapahtuvan avoimuuden helppoutta ja järkevyyttä. Puolueen on selvitettävä, kuinka avoimesti valtuustoryhmät toimivat esimerkiksi sähköisellä kyselytutkimuksella ja raportoitava tuloksista avoimesti. Tavoitteena on levittää eri kuntien hyvät käytännöt muihin vihreisiin valtuustoryhmiin.

14 huhtikuun, 2011 at 9:04 pm 2 kommenttia

3. aloitteen luonnos 2.0: Jäsenet muodostavat puolueen kannat

Tämän aloitteen muotoilu oli haasteellista, koska keskustelussa heräsi paljon hyviä huomioita. Yleisesti kaiketi kaikki kannattavat muutoksia ohjelmaprosesseihin, mutta muuta konsensusta ei voi väittää syntyneen. Muunsin tämän nyt vahvemmin siihen muotoon, että luodaan suunnitelma, jota myös kokeillaan käytännössä. Laitoin myös mukaan jonkinlaisen ehdotuksen siitä, miten hillitöntä aloitetulvaa voisi tilkitä, koska tämä asia herätti paljon huomioita kommenteissa.

Puolueen ohjelmaprosessia on muutettava radikaalisti. Puolueen on laadittava suunnitelma ohjelmaprosessin uudistamisesta. Tämän suunnitelman luomiseksi, puolueen on myös kokeiltava uusia toimintatapoja yksittäisten ohjelmien kohdalla.

Jokaisella jäsenellä tulee olla selkeä mahdollisuus tehdä aloite, minkä tahansa ohjelman minkä tahansa kohdan muuttaamiseksi puoluekokouksessa, puoluevaltuuskunnan kokouksessa tai puoluehallituksen kokouksessa. Ohjelmien muutokset käsitellään aina sen elimen kokouksessa, jonka päätäntävaltaan ohjelma kuuluu. Puoluevaltuuskunnan toimivallan piiriin kuuluvien ohjelmien aloitteet käsitellään puoluevaltuuskunnan kokouksissa omana kohtanaan jokaisessa puoluevaltuuskunnan kokouksessa. Mikäli yksittäisen jäsenen aloiteoikeus aiheuttaa liiallisen määrän työtä, voidaan aloitteen allekirjoittajien lukumäärälle asettaa vähimmäisarvo.

Ohjelmien valmistelussa tulee pystyä hyödyntämään aiempaa paremmin kaikkien puolueen jäsenten asiantuntemusta. Puoluehallitus velvoitetaan tekemään ohjeet ja käytännöt yhteistyötä helpottavien alustojen käyttöönottamiseksi ja kehittämiseksi.

14 huhtikuun, 2011 at 8:54 pm 1 kommentti

9. aloitteen luonnos 2.0: Avataan puolueen työryhmät

Tämä aloite oli alunperin osa aloitetta 2 ja irrotettiin siitä omaksi aloitteeksi. Aloite on sama kuin 2. loppu oli aiemmin.

Jokaisen työryhmien on laadittava suunnitelma siitä, miten ohjelmia ja muuta työryhmän työskentelyä avataan jäsenistölle. Jokaisen ohjelman on oltava jäsenistön ja koko kansan kommentoitavana vähintään kerran ennen puoluehallituksen tai puoluevaltuuskunnan käsittelyä. Työryhmien kokouksia on avattava ja lähetettävä suoraan nettiin.

14 huhtikuun, 2011 at 8:36 pm 1 kommentti

2. aloitteen luonnos 2.0: Avataan kokoukset

Ville-Veikko Mastomäki ehdotti tämän aloitteen kommenteissa, että aloite jaettaisiin kahtia. Tämän tein, joten täsäs on nyt mukana vain puolue-elinten avoimuus. Ohjelmatyö tulee seuraavassa aloitteessa. Aloitteessa on myös huomioitu monen ihmisen tekemä huomio siitä, ettei puolue voi määrätä piiri- ja paikallisjärjestöjä tekemään mitään.  Laitoin sen nyt ohjeistamisena mukaan kuitenkin.

Puolue-elinten kokoukset (puoluehallitus, puoluevaltuuskunta  jne) on saatava aidosti jäsenistön ulottuville. Kokoukset tulee lähettää suorana internetiin. Mikäli tämä ei ole esimerkiksi kokouspaikan nettiyhteyksien vuoksi mahdollista, on kokouksen tallenne asetettava aovimesti nettiin mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Puolueen on myös ohjeistettava piiri- ja paikallisjärjestöjen hallituksia toimimaan samalla tapaa avoimesti.

Kun avoimuudesta poiketaan esimerkiksi työnhakijoiden henkilösuojan edellytysten vuoksi, on syyt esitettävä selvästi ja julkisesti.

14 huhtikuun, 2011 at 8:34 pm Jätä kommentti

1. aloitteen luonnos 2.0: Enemmän ja parempia äänestyksiä

Aika alkaa loppua, joten nyt tulevat aloitteet toiselle kommentointikierrokselle vähän könttänä. Laitan siis noin puolet ja puolet aloitteista tänään ja huomenna. Tämä mahdollistaisi sen että lopulliset aloitteet olisivat allekirjoitettavissa sunnuntaina ja maanantaina.

Tässä vaiheessa kommenttien on syytä olla hyvin konkreettisia pieniä inkrementaalisia muutoksia aloitteisiin. Muistetaan se, ettei kaikkien tarvitse allekirjoittaa kaikkia aloitteita! Vähän minun mielipiteistäni nämä linjat nyt tulevat, joten hihkukaa kuitenkin vastaan, jos olen ymmärtänyt konsensukset väärin.

Sitten itse aloitteeseen: Jouduin muotoilemaan vähän ympäripyöreästi tämän kohdan Samuli Lintulan nostettua esiin laillisia esteitä erityisesti hallituksen valintojen siirtämisestä pois puoluekokoukselta. Luotan tässä Samulin arvioon, mutta ajattelin, että kun tämä on kuitenkin vain sääntömuutoksen valmistelun vaatimista, voidaan tämäkin vaatimus jossain määrin jättää aloitteeseen. Rosa Meriläinen nosti esiin mahdollisuuden tehdä puoluevaltuuskunnasta selvästi poliittinen elin ja tehdä puoluehallituksesta jonkinlainen maantieteellisesti toimiva toimintaan sitouttava ryhmä. Tästä ei varsinaisesti seurannut keskustelua, mutta jätin nyt tämän asian pois kuitenkin itse aloitteesta ajatellen, ettei siihen tarvitse tässä välttämättä ottaa kantaa.

Kommentteja odotellaan siis!

Puolueen on aloitettava sääntömuutoksen valmistelu. Sääntömuutoksella on tähdättävä siihen, että puheenjohtaja, puoluesihteeri ja varapuheenjohtajat valittaisiin jatkossa suoralla jäsenäänestyksellä. Samalla puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta on valittava siirtoäänijärjestelmällä niin paljon kuin toimintaa sallivien lakien puitteissa on mahdollista. Molemmissa vaaleissa ääni on voitava antaa myös sähköisesti. Kaikissa jäsenäänestyksellä tehtävissä henkilövalinnoissa puolueen on taattava kunkin äänestyksen ehdokkaille sama vähimmäismäärä näkyvyyttä. Henkilöäänestysten avuksi on saatava vaalikone.

 

14 huhtikuun, 2011 at 8:28 pm Jätä kommentti

Vanhemmat artikkelit