9. aloitteen luonnos 2.0: Avataan puolueen työryhmät

Tämä aloite oli alunperin osa aloitetta 2 ja irrotettiin siitä omaksi aloitteeksi. Aloite on sama kuin 2. loppu oli aiemmin.

Jokaisen työryhmien on laadittava suunnitelma siitä, miten ohjelmia ja muuta työryhmän työskentelyä avataan jäsenistölle. Jokaisen ohjelman on oltava jäsenistön ja koko kansan kommentoitavana vähintään kerran ennen puoluehallituksen tai puoluevaltuuskunnan käsittelyä. Työryhmien kokouksia on avattava ja lähetettävä suoraan nettiin.

Mainokset

huhtikuu 14, 2011 at 8:36 pm 1 kommentti

2. aloitteen luonnos 2.0: Avataan kokoukset

Ville-Veikko Mastomäki ehdotti tämän aloitteen kommenteissa, että aloite jaettaisiin kahtia. Tämän tein, joten täsäs on nyt mukana vain puolue-elinten avoimuus. Ohjelmatyö tulee seuraavassa aloitteessa. Aloitteessa on myös huomioitu monen ihmisen tekemä huomio siitä, ettei puolue voi määrätä piiri- ja paikallisjärjestöjä tekemään mitään.  Laitoin sen nyt ohjeistamisena mukaan kuitenkin.

Puolue-elinten kokoukset (puoluehallitus, puoluevaltuuskunta  jne) on saatava aidosti jäsenistön ulottuville. Kokoukset tulee lähettää suorana internetiin. Mikäli tämä ei ole esimerkiksi kokouspaikan nettiyhteyksien vuoksi mahdollista, on kokouksen tallenne asetettava aovimesti nettiin mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Puolueen on myös ohjeistettava piiri- ja paikallisjärjestöjen hallituksia toimimaan samalla tapaa avoimesti.

Kun avoimuudesta poiketaan esimerkiksi työnhakijoiden henkilösuojan edellytysten vuoksi, on syyt esitettävä selvästi ja julkisesti.

huhtikuu 14, 2011 at 8:34 pm Jätä kommentti

1. aloitteen luonnos 2.0: Enemmän ja parempia äänestyksiä

Aika alkaa loppua, joten nyt tulevat aloitteet toiselle kommentointikierrokselle vähän könttänä. Laitan siis noin puolet ja puolet aloitteista tänään ja huomenna. Tämä mahdollistaisi sen että lopulliset aloitteet olisivat allekirjoitettavissa sunnuntaina ja maanantaina.

Tässä vaiheessa kommenttien on syytä olla hyvin konkreettisia pieniä inkrementaalisia muutoksia aloitteisiin. Muistetaan se, ettei kaikkien tarvitse allekirjoittaa kaikkia aloitteita! Vähän minun mielipiteistäni nämä linjat nyt tulevat, joten hihkukaa kuitenkin vastaan, jos olen ymmärtänyt konsensukset väärin.

Sitten itse aloitteeseen: Jouduin muotoilemaan vähän ympäripyöreästi tämän kohdan Samuli Lintulan nostettua esiin laillisia esteitä erityisesti hallituksen valintojen siirtämisestä pois puoluekokoukselta. Luotan tässä Samulin arvioon, mutta ajattelin, että kun tämä on kuitenkin vain sääntömuutoksen valmistelun vaatimista, voidaan tämäkin vaatimus jossain määrin jättää aloitteeseen. Rosa Meriläinen nosti esiin mahdollisuuden tehdä puoluevaltuuskunnasta selvästi poliittinen elin ja tehdä puoluehallituksesta jonkinlainen maantieteellisesti toimiva toimintaan sitouttava ryhmä. Tästä ei varsinaisesti seurannut keskustelua, mutta jätin nyt tämän asian pois kuitenkin itse aloitteesta ajatellen, ettei siihen tarvitse tässä välttämättä ottaa kantaa.

Kommentteja odotellaan siis!

Puolueen on aloitettava sääntömuutoksen valmistelu. Sääntömuutoksella on tähdättävä siihen, että puheenjohtaja, puoluesihteeri ja varapuheenjohtajat valittaisiin jatkossa suoralla jäsenäänestyksellä. Samalla puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta on valittava siirtoäänijärjestelmällä niin paljon kuin toimintaa sallivien lakien puitteissa on mahdollista. Molemmissa vaaleissa ääni on voitava antaa myös sähköisesti. Kaikissa jäsenäänestyksellä tehtävissä henkilövalinnoissa puolueen on taattava kunkin äänestyksen ehdokkaille sama vähimmäismäärä näkyvyyttä. Henkilöäänestysten avuksi on saatava vaalikone.

 

huhtikuu 14, 2011 at 8:28 pm Jätä kommentti

8. aloitteen luonnos: Suora yhteys päätöksentekoon

Tämä aloite on hivenen ympäripyöreä vielä. Onko ideoita, miten sitä voisi parantaa?

Puolueen on järjestettävä koulutusta sosiaalisen median hyödyntämisessä suoraan viestintään niin kansanedustajille kuin kunnanvaltuutetuille. Koulutuksessa ja tilaisuuksissa on mietittävä, kuinka sosiaalinen media saataisiin tukemaan luottamustoimissa toimivia jäseniä ja erityisesti sitä, kuinka voitaisiin hyödyntää jäsenistön laajempaa asiantuntemusta. Tavoitteeksi on asetettava, että vihreään luottamushenkilöön on aina olemassa suora kanava, jota seurataan aktiivisesti ja jossa viesintä on kaksisuuntaista.

huhtikuu 13, 2011 at 6:23 pm 3 kommenttia

7. aloitteen luonnos: Puolueen tuottama tieto jakoon

Puoluehallitus velvoitetaan avaamaan mahdollisimman suuri osa puolueen tuottamasta tiedosta avoimeksi kaiken kansan muokattavaksi. Puolue on ottanut hyvän askeleen avatessaan ehdokkaiden saamat vaalirahoitukset eduskuntavaaleissa. Tällaisia askeleita tarvitaan kuitenkin lisää. Datan avaamisella tarkoitetaan tiedon jakamista koneluettavassa muodossa ja jakamisen ja muokkaamisen mahdollistavalla avoimella lisenssillä.

Puolueen täytyy avata vaalirahoitus ja jäsenhankinta tulosten on tultava reaaliaikaisesti nettiin vaikka se maksaisi. Hinta saadaan takaisin tehostuneena jäsenhankintana. Toteutuksen ei myöskään tarvitse olla elegantein mahdollisin. Puoluetoimisto velvoitetaan kokoamaan puolueen kyselyissä yms tuottama raakadata on yhteen paikkaan kaikkien halukkaiden käytettäväksi. Puoluehallitus nimittää henkilön, jonka tehtävänä on varmistaa raakadatan läpinäkyvyys, jotta asia ei jää vain kauniiksi sanoiksi.

huhtikuu 13, 2011 at 12:26 am 5 kommenttia

6. aloitteen luonnos: Avoimin kortein neuvotteluihin

Tällä hetkellä Vihreiden tavoiteohjelma hallitusneuvotteluihin on salainen dokumentti, jonka osien muokkamisessa ainakin osa työryhmistä on mukana. Avoimuudesta ei voida kuitenkaan puhua. Rivijäsenen on vaikea arvioida, miten paljon tavoiteohjelma noudattelee muita puolueen dokumentteja. Tähän on saatava muutos: Vihreiden on avattava tavoiteohjelmansa ja sitä tulee käsitellä avoimesti samaan tapaan kuin muita ohjelmia. Hallitusohjelmatavoitteita tulee kerätä puolueen jäseniltä avoimesti vaaleihin valmistauduttaessa, tavoitelistan tulee olla avoin ja tavoitteiden saamista hallitusohjelmaan pitää avata julkisesti.

Koska itse hallitusneuvottelut lienevät vielä lähitulevaisuudessa salaisia, täytyy puoluejohdon selkeästi kertoa hallitusneuvotteluiden tuloksista jäsenistölle: voitot ja tappiot.

Myös puolueen sisäisissä neuvotteluissa on pyrittävä avoimuutta kohti. Ennen siirtymistä muissa aloitteissa vaadittuihin suoriin jäsenäänestyksiin, puolueen sisäiset neuvottelut on avattava jäsenistölle. Tämä toteutetaan tallentamalla neuvottelut sähköiseen muotoon, jolloin neuvottelijoiden välisistä keskusteluista jää jälki ja kaikkien toimintatapojen on näin jatkossa kestettävä päivänvaloa.

huhtikuu 12, 2011 at 12:02 am 8 kommenttia

5. aloitteen luonnos: Kohti kaksisuuntaista viestintää

Puoluehallituksen tulisi järjestää vähintään kerran kuukaudessa videoitu kyselytunti, johon jäsenistö ja muut kiinnostuneet voisivat esittää kysymyksiä puolueen verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. Myös muut uudet sähköiset mediat on huomioitava. Jos kysymyksiä tulee paljon, tulee myös harkita jonkinlaisen “äänestä mitä halutaan kysyä”-palvelun käyttö. Kyselytunti videoitaisiin ja lähetettäisiin suorana netissä jonkin sopivaksi katsotun streaming-palvelun avulla.

huhtikuu 10, 2011 at 10:56 pm 3 kommenttia

Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit